Ognisko Wychowawcze

Placówka ta mieści się przy ulicy Kościuszki w Kielcach, do której chodzą klerycy w ramach Koła Miłosierdzia.

Raz w tygodniu idziemy tam, aby bawić się z dziećmi oraz pomagać im w odrabianiu lekcji. Co jakiś czas prowadzimy spotkania, w czasie których omawiamy problemy ich dotyczące.

Gdy nadchodzi wiosna, organizujemy dzieciom rajdy piesze lub krótkie wycieczki w okolice Kielc. Pomagamy także siostrom Szarytkom, które tam pracują, w opiece nad dziećmi i młodzieżą podczas kolonii wakacyjnych dla podopiecznych tego Ośrodka.

Nasza posługa w Ognisku pozwala nam nabrać doświadczenia w pracy z młodzieżą, a także poznać ich problemy.