W dniach 4-8 marca br. alumni naszego seminarium przeżywali rekolekcje wielkopostne.  Ćwiczenia duchowe prowadził Ks. dr Wojciech Rzeszowski, Rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.
    Ks. dr Rzeszowski zwrócił przede wszystkim uwagę na Słowo Boże. Na nowo uświadomił, iż tylko Ono ma moc przemieniać nasze serca. Jest ono niczym deszcz, który pada na ziemię naszego wnętrza. Padające krople muszą wsiąkać w glebę. Dopiero ziemia przesycona wodą umożliwia wzrost.
    Dlatego też, rekolekcje  w głównej mierze odbywały się w duchu ignaciańskim. Medytacje nad Słowem Bożym pomagały alumnom otwierać się na działanie łaski. Przewodnią myśl stanowiły tak ważne dla każdego człowieka relacje z innymi. Ojciec rekolekcjonista ukazywał różne aspekty tego problemu. Umiejętność komunikacji z otoczeniem umożliwia prawdziwy rozwój. Relacje, które człowiek utrzymuje z innymi ludźmi, odnajdują także swoje odzwierciedlenie w rozmowie z Panem Bogiem.
    Przeżyte rekolekcje nie były czasem straconym. U progu Wielkiego Postu przeprowadzone ćwiczenia pomogły zatrzymać się. Owo zatrzymanie, umożliwiło pogłębienie refleksji nad swoim życiem i powołaniem. Bardzo serdecznie dziękujemy Ojcu Wojciechowi Rzeszowskiemu za ponowne wskazanie nam istoty posługi kapłańskiej.